Daily Archives: January 23, 2011

susitiksim

atsimerks vaikelis, užsimerksi tu – jei prasilenksim, susitiksim danguj

Posted in nuotaikos | Leave a comment

nepaguodžiamasis

susipynusiose supynėse suposi nepaguodžiamas berniukas

Posted in nuotaikos | Leave a comment