Daily Archives: January 21, 2011

bedugnėn

gerai būt ant dugno, nes ten kelias į viršų, blogai krist bedugnėn, nes ten viską pamiršiu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

nušvitimas

vienuolis mokė: užlipk ant kalno, ištark savo vardą užkopęs ant aukščiausio kalno sušuko: Just B! bejausmiai kalnai jam atsakė: BB BB BB…

Posted in fotosofija | Tagged , , | Leave a comment

prašymas

ji prašo: mylėk mane jis sako: mylėk save

Posted in jausmai, Uncategorized | Leave a comment

nebijok

nebijok praaugti savo Tėvą, nebijok pralenkti mokytoją

Posted in principai | Leave a comment

vienu

vienu akipločiu aprėpti sumaištį – vienu atokvėpiu iškvėpti gniužulą

Posted in Uncategorized | Leave a comment